• automatismos
  • forcada team
  • mantenimiento industrial
  • perforaciones

SERVEIS

Instaladors autoritzats

Aigua Electricitat Gas
Aigua, instal·lacions Forcada. Moià Electricidad: instalaciones y reparaciones  instalaciones y reparaciones
Calefacció Climatització Telecomunicacions
 Calefacció: instalacions y reparacions Climatització:  instal·lacions y reparacions Telecomunicacions: instal·lacions y reparacions
Automatismes Alarmes CTTV
Automatismes: instal·lacions y reparacions larmes: instal·lacions y reparacions CTTV: instal·lacions y reparacions

Consultoria Professional

Termografia Xarxes Perforacions

Utilitzant càmeres termogràfiques professionals d'alta resolució, captem imatges tèrmiques de diferents punts crítics de maquinària professional, d'instal·lacions elèctriques o altres.

A partir de la imatge extreta, el nostre equip professional analitza i dictamina les causes de la possible avaria.

Amb les eines d'anàlisi de xarxes elèctriques d'última generació captem l'estat de la instal·lació elèctrica d'indústries o habitatges.

Amb la informació extreta nostres especialista confeccionen un estudi professional i proposen solucions a les possibles disfuncions.

Disposem de les eines, personal i coneixement necessaris per realitzar perforacions de precisió en diferents elements fins a 500 mm de diàmetre i profunditats de fins a 900mm.