EQUIP PROFESSIONAL

Disposem en l'actualitat d'un equip professional format per instal·ladors i tècnics amb una llarga trajectòria professional en les instal·lacions industrials i instal·lacions en habitatges. Tots els nostres tècnics disposen d'un important nivell de formació, que s'actualitza anualment amb cursos de formació en les múltiples activitats desenvolupades per l'empresa.

Experiència i formació, el binomi perfecte i indispensable per poder oferir als nostres clients un servei professional i de qualitat en cadascun dels àmbits d'actuació.